Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ISPRAVA U CARINSKOM POSTUPKU I ELEKTRONSKO POSLOVANJE SA UPRAVOM CARINA • Od 5.3.2012. godine Uprava carina je, u cilju daljeg razvoja elektronskog poslovanja, uvela korišćenje elektronskog potpisa učesnika u carinskom postupku koji poseduju kvalifikovani elektronski sertifikat •

Izvor: Paragraf Lex