Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa:


  • Apelacioni sud u Beogradu: MOGUĆNOST KORIŠĆENJA ISKAZA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KAO SVEDOKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 97
  • Apelacioni sud u Beogradu: NENADLEŽNOST SUDA ZA DONOŠENJE ODLUKE O PREMEŠTAJU PRITVORENIKA - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 244
  • Apelacioni sud u Beogradu: SUBJEKTIVNO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENO DRŽANJE OPOJNIH DROGA - Krivični zakonik: član 246a
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEISTICANJE PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI POSLOVA NA OGLASNOJ TABLI POSLODAVCA - Zakon o radu: član 24 stav 2
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEMOGUĆNOST DONOŠENJA PRESUDE ZBOG IZOSTANKA U PARNICAMA IZ RADNIH ODNOSA - Zakon o parničnom postupku: čl. 468 i 476
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEPOSTOJANJE OBAVEZE TUŽENOG DA NAKNADI ŠTETU PRIČINJENU TUŽIOCU U NUŽNOJ ODBRANI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 161 i 169
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEPOŠTOVANJE ZAKONOM PROPISANE FORME KOD PISMENOG ZAVEŠTANJA SAČINJENOG PRED SVEDOCIMA - Zakon o nasleđivanju: član 85 i čl. 164 do 168
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: PRAVNA KVALIFIKACIJA UGOVORA O PRENOSU PRAVA NA PREDMETU LIZINGA - Zakon o finansijskom lizingu: član 22 stav 1
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: PRAVO ZAPOSLENOG KOD DRUGOG POSLODAVCA DA TRAŽI VRAĆANJE NA RAD KOD POSLODAVCA KOJI MU JE NEZAKONITO OTKAZAO UGOVOR O RADU - Zakon o radu: član 191