Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Privredni apelacioni sud: DEJSTVO UKIDANJA SUDSKE ODLUKE U POSTUPKU PO REVIZIJI NA PRAVNOSNAŽNU PRESUDU KOJA SE NA NJOJ ZASNIVA - Zakon o parničnom postupku: član 422 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: ISKLJUČENJE DELA ZAKUPLJENOG PROSTORA IZ ELEKTRIČNE MREŽE NA OSNOVU NALAZA STRUČNE USTANOVE RADI OTKLANJANJA OPASNOSTI ZA LJUDE I IMOVINU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 79
 • Privredni apelacioni sud: ISPITIVANJE MEĐUNARODNE NADLEŽNOSTI DOMAĆEG SUDA U SPORU U KOME SU PARNIČNE STRANKE PRAVNA LICA ČIJE SEDIŠTE NIJE REGISTROVANO NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o parničnom postupku: član 16 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: NEZAKONITO DOSTAVLJANJE PISMENA ISTICANJEM NA OGLASNOJ TABLI SUDA TIŽIOCU - PRAVNOM LICU SA SEDIŠTEM U CRNOJ GORI - Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima: čl. 3, 4 i 11
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 21 - Zakon o stečaju: član 105
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 22 - Zakon o stečaju: član 111 stav 5
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 23 - Zakon o stečaju: član 28 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 24 - Zakon o hipoteci: član 16 tačka 4)
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 25 - Zakon o stečaju: član 133 stav 12
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 26 - Zakon o stečaju: čl. 49, 111 i 117
 • Privredni apelacioni sud: TRAJANJE RAZLOGA KOJI JE PROUZROKOVAO PROPUŠTANJE ROČIŠTA KAO BITNA ČINJENICE ZA OCENU BLAGOVREMENOSTI PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: član 110 stav 2
Izvor: Paragraf Lex