Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U SREDU KONSTITUTIVNA SEDNICA SAVETA NACIONALNIH ZAJEDNICA


Savet nacionalnih zajednica je posebno telo Skupštine koje ima 30 članova. Polovina članova Saveta bira se iz redova poslanika koji su se izjasnili kao pripadnici srpske nacionalne zajednice, a druga polovina iz redova poslanika koji su se izjasnili kao pripadnici nacionalnih manjina.

Konstitutivna sednica Saveta Skupštine Vojvodine za nacionalne zajednice biće u sredu, kada će biti izabrani predsednik i zamenik predsednika tog skupštinskog tela.

  • Mišljenje Saveta se obavezno pribavlja prilikom rešavanja pitanja iz nadležnosti Skupštine Vojvodine koja su u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, a naročito u oblasti kulture, obrazovanja, javnog informisanja i službene upotrebe jezika i pisama.

Savet ima ovlašćenje da razmatra i daje svoje mišljenje i preporuke o pitanjima koji se tiču suživota srpskog naroda i manjinskih nacionalnih zajednica u Vojvodini. To telo može uputiti predloge i preporuke pokrajinskoj vladi ili drugom pokrajinskom organu.

Savet za nacionalne zajednice, u pitanjima iz svoje nadležnosti, može uputiti predlog deklaracije i rezolucije Skupštini Vojvodine.

Način rada i izbora Saveta nacionalnih zajednica bliže su uređeni Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Savetu nacionalnih zajednica i Poslovnikom Skupštine Vojvodine.

Odluka o obrazovanju tog tela je doneta još marta 2010. godine.

Izvor: RTV