Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Uprava carina: POGREŠNO UNETA ŠIFRA CARINSKA ISPOSTAVA ISTUPA U ISCS - Carinski zakon: čl. 84 i 86
 • Uprava carina: POPUNJAVANJE RUBRIKA 31, 33 I 41 JCI ZA POSTUPAK STAVLJANJA ROBE U SLOBODAN PROMET - Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku: čl. 12 i 13
 • Upravni sud: NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE SPOROVA IZ RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I LOKALNE SAMOUPRAVE - Zakon o radnim odnosima u državnim organima: član 71
 • Upravni sud: OBAVEZA JASNOG I PRECIZNOG ODREĐENJA DISPOZITIVA REŠENJA U UPRAVNOM POSTUPKU - Zakon o opštem upravnom postupku: član 198 st. 1 i 2
 • Upravni sud: ODLUČIVANJE O PONAVLJANJU POSTUPKA ZAKLJUČKOM - Zakon o opštem upravnom postupku: član 247
 • Upravni sud: PODOBNOST BUDUĆIH USVOJITELJA I DETETA ZA USVOJENJE - Porodični zakon: član 314 stav 2
 • Upravni sud: PONIŠTAJ REŠENJA O IZUZIMANJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZBOG NEPRIVOĐENJA PLANIRANOJ NAMENI - Zakon o planiranju i izgradnji: član 86 stav 7
 • Upravni sud: POVREDA NAČELA ZAKONITOSTI DONOŠENJEM REŠENJA NA OSNOVU INSTRUKCIJE - Zakon o opštem upravnom postupku: član 5
 • Upravni sud: VREMENSKO VAŽENJE ZAKONA I NAČELO ZAKONITOSTI - Zakon o opštem upravnom postupku: član 5
 • Ustavni sud: POVREDA USTAVOM UTVRĐENOG NAČELA JEDINSTVA PRAVNOG PORETKA - Zakon o Vladi: član 8 stav 3
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU JOVČOVA PROTIV SRBIJE (predstavka br. 49198/10) - DUŽNOST IZVRŠENJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA KAO VID MATERIJALNE NAKNADE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 46 stav 1
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MAJS EKSPORT-IMPORT PROTIV SRBIJE (predstavka br. 35327/09) - ROK OD ŠEST MESECI I NEIZVRŠAVANJE PRESUDA KOD PREDUZEĆA U STEČAJU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 1
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU SEKULIĆ I KUČEVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke br. 28686/06 i 50135/06) - UČEŠĆE U PROGRAMU ZA NEZAPOSLENE PODNOSIOCE NE LIŠAVA "ZAHTEVA" U SLUČAJU NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 1 Protokola 1
Izvor: Paragraf Lex