Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA RAZVOJ TURIZMA U 2013. GODINI


Ministarstvo finansija i privrede objavilo je Javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2013. godini.

Za finansiranje projekta promocije i unapređenja kvaliteta ponude i edukacije u turizmu učešće sredstava Ministarstva može iznositi najviše 50 odsto ukupne vrednosti projekta. Korisnici ovih sredstava mogu ostvariti pravo za realizaciju istog projekta najviše tri puta.

Sufinansiranje ovih projekata u prvoj godini realizacije može biti najviše 50 odsto, u drugoj godini najviše 30 odsto, i u trećoj godini najviše 10 odsto od ukupne vrednosti projekta.

Učešće sredstava Ministarstva u finansiranju projekata namenjenih promociji Srbije kao turističke destinacije, unapređenju i realizaciji statističkih istraživanja, razvoju javnih nabavki, izradi dokumentacije, izgradnji i unapređenju komunalne infrastrukture, kao i uređenju građevinskog zemljišta, može iznositi 100 odsto ukupne vrednosti projekta. Sredstva se takođe mogu koristiti i za sufinansiranje projekata, koji se finansiraju iz fondova EU i drugih inostranih donatora.

Zahtevi za korišćenje svih dotacija, kao i subvencija za projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora, kao i projekte edukacije u turizmu podnose se zaključno sa 30. martom 2013. godine, a za ostale navedene programe do 1. septembra 2013. godine.

U roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, liste vrednovanja i rangiranja projekata utvrđuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Rang liste projekata će biti objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji Ministartva (www.mfp.gov.rs).

Sve dodatne informacije o Konkursu mogu se dobiti putem linka: http://www.turizam.mfp.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-17-29-42 ili pozivom na broj 011/2855213(ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 5.2.2013.