Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE GRADA NOVOG SADA O OTPISU KAMATE I MIROVANJU PORESKOG DUGA


Gradska poreska uprava obaveštava sve poreske obveznike koji su iskoristili pravo na uslovni otpis kamate i mirovanje duga po osnovu izvornih javnih prihoda (Sl. list Grada Novog Sada, br. 56/2012), da obavezno izmire januarsku akontaciju naknade za korišćenje građevinskog zemljišta do 10. februara 2013. godine, kao i porez na imovinu fizičkih i pravnih lica, porez na zemljište i komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru (oni obveznici koji su ostali obveznici komunalne takse), do 15. februara 2013. godine, s obzirom da će u suprotnom izgubiti pravo na mirovanje duga i otpis kamate.

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 5.2.2013.