Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREMA PREDLOGU ZAKONA O KATASTARSKOJ LEGALIZAIJI NISU PREDVIĐENI NIKAKVI TROŠKOVI I NAKNADE ZA UPIS OBJEKATA


Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o katastarskoj legalizaciji i uputila ga Skupštini na usvajanje po hitnom postupku.

  • ZAKON SE ODNOSI na stambene objekte - kuće i stanove, pomoćne objekte, vikendice i lokale u stambeno-poslovnim objektima, kao što su zanatske radnje. Pomoćnica ministra je rekla da se zakon odnosi samo na objekte sagrađene do 11. septembra 2009. godine i da će njihovi vlasnici ako nisu podneli zahtev za legalizaciju do 11. septembra 2010. imati rok za upis u katastar od godinu dana.
  • ZAKON SE NE ODNOSI NA privredne, trgovinske, ugostiteljske i javne objekte, za koje je predviđeno redovan postupak legalizacije u lokalnim samoupravama.

Primena tog zakona trebalo bi da omogući upis prava svojine na bespravno sagrađenih oko 1,3 miliona objekata.

Očekuje se da će upis u katastar objekta koji su građeni samo za lične potrebe početi u martu i biti završen do kraja 2014. godine.

Prema Predlogu zakona koji je Vlada usvojila, nisu predviđeni nikakvi troškovi i naknade za upis objekata, a građani će plaćati samo izradu geodetskog snimka, ukoliko je nemaju od ranije, što iznosi oko 10.000 dinara.

Vlasnici tih objekta koji nisu podneli zahtev za legalizaciju, imaće rok od godinu dana da to učine.

U Srbiji ima oko 1,3 miliona neupisanih objekata, a zahtev za legalizaciju po sada važećem Zakonu o planiranju i izgradnji podnelo je oko 700.000 vlasnika.

Što se tiče vlasnika koji su podneli zahtev, njihove predmete će organi lokalnih samouprava proslediti Republickom geodetskom zavodu u roku od 90 dana.

Od vlasnika objekta će se tražiti geodetski snimak objekta ili rešenje da plaćaju porez na imovinu i dokaz o plaćanju naknade za komunalne usluge, račune za struju...

Vlasnici će kada upišu objekte moći dalje da nastave postupak za dobijanje građevinske i upotrebne dozvole u nadležnim organima lokalnih samouprava.

Takvi objekti će moći da budu predmet hipoteke.

Izvor: Tanjug