Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 12 OD 5.2.2013/ ODABRANI DOKUMENTI


 • UREDBA o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini
 • UREDBA o utvrđivanju područja banje „Mataruška Banja”
 • UREDBA o dopuni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2013. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o mreži ustanova socijalne zaštite
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu
 • ODLUKA o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 broj 424-660/2013
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 Broj 424-659/2013
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 broj 424-663/2013
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije 05 broj 424-661/2013
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2013/2014. godinu
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za pregovore u postupku preuzimanja imovine i obaveza Razvojne banke Vojvodine
 • ODLUKA o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2013. godinu
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
 • REŠENJE o postavljenju pomoćnika ministra finansija i privrede
 • REŠENJE o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za neonatologiju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije Republike Srbije i Rumunije za ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite srpsko-crnogorsko-albanske komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zrenjanin” sa sedištem u Zrenjaninu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevo” sa sedištem u Pančevu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Jagodina” sa sedištem u Jagodini
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zaječar” sa sedištem u Zaječaru
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo” sa sedištem u Kraljevu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor” sa sedištem u Somboru
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Naučnog instituta za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja „Temerin” u Temerinu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Krnjača” u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Velika Plana” u Velikoj Plani
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Veterinarske stanice „Mladenovac” sa sedištem u Mladenovcu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Kosovskog upravnog okruga sa sedištem u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Pećkog upravnog okruga sa sedištem u Peći
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Prizrenskog upravnog okruga sa sedištem u Prizrenu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Gnjilanu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Savezne javne ustanove Radio-Jugoslavija za 2013. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug za 2013. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama” za 2013. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2013. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza za 2013. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” za 2011. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” za 2013. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Kosmos” društvo s ograničenom odgovornošću, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Budućnost” društvo s ograničenom odgovornošću Sevojno − u restrukturiranju
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Osnivačkog akta Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za proizvodnju obuće „Stil” d.o.o. Zrenjanin
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj 401-900/2013
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj 401-901/2013
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 broj 401-905/2013
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade 05 broj 404-639/2013
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade 05 broj 404-641/2013
 • ISPRAVKA Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 31963/08 – Mitić protiv Srbije
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP 7. OKTOBAR, Novi Kneževac
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
Izvor: Paragraf Lex