Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - Budžetski instruktor: NAJNOVIJE DOPUNE ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA - "Sl. glasnik RS", br. 10/2013
• Stručni komentar - Budžetski instruktor: ODLUKA O PROCEDURI ZA POSTUPANJE MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I NJEGOVIH KORISNIKA PRILIKOM DOBIJANJA SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE
• Stručni komentar - Budžetski instruktor: SPROVOĐENJE KONAČNOG GODIŠNJEG OBRAČUNA PRIPADAJUĆE NAKNADE SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2012. GODINU

Izvor: Paragraf Lex