Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1127/2012 OD 26. NOVEMBRA 2012. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1128/2012 OD 26. NOVEMBRA 2012. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1129/2012 OD 26. NOVEMBRA 2012. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1130/2012 OD 26. NOVEMBRA 2012. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 1144/2012 OD 28. NOVEMBRA 2012. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2013)
 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 8% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 1.1.2013. godine)
 • PROGRAM DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA 2013. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2013)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2013)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2013)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA RAD KANCELARIJE ZA MLADE U 2013. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2013)
 • PROGRAM ZA PODSTICAJ JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA U 2013. GODINI (BIC) ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2013)
 • PROGRAM ZA PODSTICAJ PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2013)
 • PROGRAM ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA U 2013. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2013)
 • PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE GRADA KRAGUJEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZRENJANINA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA STIPENDIRANJE TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA SA PODRUČJA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list opštine Zrenjanin", br. 7/96 i "Sl. list Grada Zrenjanina", br. 24/2008)
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2012)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA NOGINSKA, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2012)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 35/2012)
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 35/2012)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA PORODICAMA IZBEGLICA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2012)
 • REŠENJE O DODELI NAZIVA ZA PRODUŽETAK ULICE ''IVE LOLE RIBARA'' KAT. PARC. 982/2, 982/3 I 1650 U ULICU "VIŠEGRADSKA" U LAZAREVU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2012)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 35/2012)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE ''BORISA KIDRIČA" U ULICU "ĐURE JAKŠIĆA" U ORLOVATU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2012)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE ''MARKSA I ENGELSA" U ULICU "MIHAJLA PUPINA" U ORLOVATU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2012)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE ''7 JULA'' U ULICU "KAPETANA ĐORĐA RADIVOJEVIĆA" U ORLOVATU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 34/2012)
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1127/2012 of 26 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 331/13 of 1.12.2012-
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1128/2012 of 26 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 331/15 of 1.12.2012-
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1129/2012 of 26 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 331/17 of 1.12.2012-
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1130/2012 of 26 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 331/19 of 1.12.2012-
 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1144/2012 of 28 November 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - "Official Journal of the European Union", No L 333/3 of 5.12.2012-
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI NOVI BROJEVI OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA NOVOG SADA", BR. 1/2013 OD 4.1. I BR. 3/2013 OD 25.1.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI SADRŽAJI NOVIH BROJEVA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE BOR", BR. 16/2012 OD 31.12.2012, BR. 1/2013 OD 4.1, BR. 2/2013 OD 11.1. I BR. 3/2013 OD 29.1.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA NIŠA", BR. 3/2013 OD 16.1.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: STEČAJEVI: OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 1.2.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex