Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 4.12.2013. GODINE: USVOJENI PREDLOG ZAKONA O IZVOZU I UVOZU NAORUżANJA I VOJNE OPREME I PREDLOG ZAKONA O POTVRđIVANJU AKATA SVETSKOG POšTANSKOG SAVEZA


Vlada Republike Srbije prihvatila je na sednici program mera za kreditnu podršku privrednom društvu "Autosaobraćaj" AD Kragujevac u restrukturiranju, čijom se primenom stvaraju uslovi za rešavanje krizne situacije u ovom preduzeću.

Vlada je naložila pomenutom privrednom društvu da do 10. decembra dostavi Ministarstvu privrede sve podatke o preduzeću, kao i procenu imovine i predlog za socijalni program.

Vlada je upoznata sa Izveštajem o izvršenom nadzoru nad radom Agencije za privatizaciju u predmetu prodaje imovine "Vršački vinogradi" AD Vršac u restrukturiranju, po javnom pozivu od 8. jula ove godine, za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu dela pokretne i nepokretne imovine tog društva.

U Izveštaju su konstatovane povrede Zakona o privatizaciji i Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekta privatizacije.

Vlada je naložila Ministarstvu privrede i Agenciji za privatizaciju da primene mere u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, ponište sve akte i radnje, spreče eventualnu štetu i pokrenu postupak utvrđivanja odgovornosti.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme, koji je usklađen sa novim pravilima i procedurama Evropske unije, međunarodnim konvencijama i sporazumima koji će, kako se očekuje, obezbediti čvršću kontrolu u ovoj oblasti.

Takođe, Vlada je usvojila i Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 4.12.2013.