Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR


IMPLEMENTACIJA NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - PRIPREME, PROBLEMI I MOGUĆA REŠENJA: • Razmatranje izveštaja o toku procesa i preduzetim i planiranim merama podnetih od strane subjekata uključenih u proces implementacije Zakonika •

REFORMA PRAVOSUĐA - REZULTATI NA ISTEKU DRUGOG KVARTALA IMPLEMENTACIJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE: • Na Trećoj sednici Komisije za implementaciju Nacionalne strategije kao gorući problem identifikovana pitanja alokacije sudija i javnih tužilaca u skladu sa novom pravosudnom mrežom kao i implementacija novog Zakonika o krivičnom postupku i obrazovanje Radne grupe za analizu izmene ustavnog okvira •

UGOVOR O SARADNJI IZMEĐU KOMUNALNOG PREDUZEĆA KOJE VRŠI OBJEDINJENU NAPLATU KOMUNALNIH USLUGA I DRUŠTVA KOJE SE NE BAVI PRUŽANJEM KOMUNALNIH USLUGA

UGOVOR O FRANŠIZINGU U UGOSTITELJSTVU

Izvor: Paragraf Lex