Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VREDNOST PROMETA U RTGS SISTEMU, KLIRING SISTEMU I SISTEMU MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U NOVEMBRU


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u novembru je, za 21 radni dan, realizovano ukupno 16,61 milion plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,8 miliona, ili 28,95%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,8 miliona, ili 71,05%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 790.881, od čega su 561.937 plaćanja u RTGS sistemu, a 228.944 plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.010 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 40 milijardi dinara, ili 1,0% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 190,96 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,91 milijardu dinara.

Tokom 11.400 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.514 plaćanja, u vrednosti od 29.877.904,24 evra. Taj sistem je takođe radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 4.12.2012.