Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: ODREĐIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA IMOVINU ZA STAN NA KOME JE KONSTITUISANO PRAVO DOŽIVOTNOG KORIŠĆENJA UPISANO U KATASTAR NEPOKRETNOSTI U KORIST LICA KOJE NIJE VLASNIK - Zakon o porezima na imovinu: član 2
  • Ministarstvo finansija i privrede: ORGAN JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE NEMA OVLAŠĆENJA DA NE UTVRDI POREZ NA IMOVINU ZA ODREĐENU KALENDARSKU GODINU ZATO ŠTO JE OBVEZNIK "NAJAVIO IZMENE" U VEZI SA NAMERAVANOM PRODAJOM TE NEPOKRETNOSTI - Zakon o porezima na imovinu: član 34
  • Uprava carina: POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA SA POTPUNIM OSLOBOĐENJEM OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 264 i 322
Izvor: Paragraf Lex