Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Novom Sadu: NEKOMPLETNOST STRUČNOG NALAZA I MIŠLJENJA ORGANA STARATELJSTVA - Porodični zakon: čl. 205 i 270
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: UTVRĐENJE DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE MALOLETNOG DETETA U STRANOJ VALUTI - Porodični zakon: član 161
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: ZAKLJUČENJE UGOVORA O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA HIPOTEKARNOG POVERIOCA NAKON DOSPELOSTI POTRAŽIVANJA - Zakon o hipoteci: čl. 13 i 27
  • Privredni apelacioni sud: DEJSTVO VANSUDSKOG PORAVNANJA KAO UGOVORA I NEPOSTOJANJE SVOJSTVA IZVRŠNE ISPRAVE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 1089 i 1093
  • Privredni apelacioni sud: ODLUČIVANJE O PREDLOGU ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE KADA JE UGOVORENO MESTO ARBITRAŽE U DRUGOJ DRŽAVI - Zakon o arbitraži: član 15 stav 1
  • Privredni apelacioni sud: POSLEDICE NEIZVRŠENJA NIŠTAVOG UGOVORA S OBZIROM NA OGRANIČENJA AUTONOMIJE VOLJE STRANAKA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 10 i 103
  • Privredni apelacioni sud: PRETPOSTAVLJENI PRAVNI INTERES PO TUŽBI ZA OBAVEZIVANJE NA ISPUNJENJE ODREĐENE OBAVEZE - Zakon o parničnom postupku: čl. 98 i 192
  • Privredni apelacioni sud: TROŠKOVI SASTAVA PREDLOGA ZA STAVLJANJE VAN SNAGE OPOMENE ZA PLAĆANJE SUDSKE TAKSE - Zakon o parničnom postupku: čl. 149, 150 i 161
Izvor: Paragraf Lex