Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPIO NA SNAGU UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA KANADOM


Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu sa Kanadom (dalje: "Ugovor") stupio je na snagu 31. oktobra 2013. godine.

Ugovor je potpisan u Beogradu 27. aprila 2012. godine, na srpskom, engleskom i francuskom jeziku, svaka verzija je podjednako verodostojna.

Ugovor je objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2012 i počinje da se primenjuje od 1. januara 2014. godine.

Blagovremeno ćemo objaviti detaljan komentar rešenja sadržanih u Ugovoru.

Izvor: Redakcija, 4.11.2013.