Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


PREDLOG ZAKONA
O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2014. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Preuzmite dokument:

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu (ONLINE)

Obrazloženje (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 4.11.2013.