Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI POKRENUO NADZOR NAD OPERATORIMA INTERNETA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) od strane operatora javnih komunikacionih mreža i usluga.

Postupak nadzora obuhvatiće sve operatore javnih komunikacionih mreža, ukupno 462, koliko ih ima prema evidenciji Republičke agencije za elektronske komunikacije, na čije adrese je upućen upitnik na koji su dužni da odgovore u roku od 30 dana od dana prijema.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić izjavio je sledeće:

"Cilj akcije nadzora je da obezbedi što je moguće pouzdaniju sliku o postupanju sa podacima o ličnosti u oblasti elektronskih komunikacija, odnosno o načinu i stepenu ostvarivanja ustavom zajamčenog prava građana na zaštitu podataka u ovoj oblasti, posebno u vezi sa komunikacijom na Internetu.

Shodno tome, pitanja iz upitnika se odnose na izvršavanje zakonskih obaveza od strane operatora u vezi sa preduzimanjem tehničkih, kadrovskih i organizacionih mera u cilju zaštite podataka o ličnosti od gubitka, uništenja i posebno nedopuštenog pristupa.

Samo prva faza postupka nadzora je pismena, a nakon nje, pre svega u zavisnosti od sadržine i kvaliteta odgovora iz upitnika, ovlašćena lica poverenika sprovešće i neposredan nadzor.

Voleo bih da nisam u pravu, ali mislim da nemamo razloga za optimizam u pogledu stanja na koje će rezultati nadzora ukazati. Nije realno da očekujemo bolje rezultate od onih na koje je ukazala akcija nadzora koju su ovlašćena lica poverenika sprovela nad operatorima mobilne telefonije pre godinu i po dana, a koji su bili vrlo zabrinjavajući.

Naravno, ako to znači, a po svoj prilici znači, da smo i u oblasti Interneta suočeni sa nepoštovanjem garancija ljudskih prava u ozbiljnim razmerama, to je razlog više da se s tim što pre suočimo i to stanje počnemo menjati.

Po okončanju postupka nadzora biće sačinjen poseban izveštaj, koji će biti dostavljen nadležnima i stavljen na raspolaganje javnosti."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 4.11.2013.