Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTAR PRAVDE NAJAVIO DA ĆE BITI PODNETE TUŽBE PROTIV SVIH ČLANOVA PRVOG SASTAVA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA ZBOG ŠTETE NASTALE KOD REIZBORA SUDIJA I TUŽILACA


"To ćemo učiniti onda kada budemo dobili prve pravosnažne presude. Procena je da šteta koja je načinjena tim reizborom iznosi oko 15 miliona evra. VSS i DVT su organi koji su vršili reizbor sudija i tužilaca, pa shodno tome i ljudi koji su bili članovi tih tela i donosili odluke treba da odgovaraju", rekao je ministar Selaković

"Podnećemo tužbe protiv svih članova prvog sastava VSS i DVT. Ipak, razmotrićemo i mogućnost podnošenja krivičnih prijava. Ako bude osnova, nećemo izbegavati i to da učinimo", rekao je ministar pravde.

Na pitanje da li će oni iz svog džepa morati da nadoknade štetu, Selaković je odgovorio:"Da, ukoliko je reč o građanskoj tužbi za nadoknadu štete".

"Kad neko pričini štetu, dužan je da tu štetu i nadoknadi. Nadoknada štete na osnovu pravosnažnih presuda delimično će se vršiti sa računa Ministarstva, a delimično iz budžeta sudova i javnih tužilaca. Odnosno, od 1. januara 2012. za plate sudija i tužilaca nadležni su VSS i DVT, pa će od tog datuma na njih biti preneta i obaveza nastale štete", rekao je Selaković.

Kada je reč o radu Ustavnog suda, ministar pravde je kazao da je zanimljivo primetiti da nema pravilnosti u radu tog suda.

Povodom najava zakona o utvrđivanju porekla imovine, on je rekao da, kako se ne bi radilo stihijski, morala je prvo da bude izrađena Strategija o borbi protiv korupcije.

"Niko ko je oštetio državni budžet i imovinu građana i tako stekao ličnu korist na protivzakonit način, ne sme da bude aboliran, niti da ostane u posedu te imovine. U narednom periodu ćemo za ovako veliki društveni problem naći rešenje, ili kroz izradu novog zakona ili kroz izmene određenih odredaba Krivičnog zakona", rekao je Selaković.

Izvor: Tanjug