Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG BUDŽETA SRBIJE ZA 2014. GODINU VLADA JE UTVRDILA 1. NOVEMBRA I UPUTILA GA SKUPŠTINI NA RAZMATRANJE, ZA ŠTA JE ZAKONSKI ROK 15. DECEMBAR: PREDVIĐA SE NOVO ZADUŽIVANJE OD 662,5 MILIJADRI DINARA


Predlogom državnog budžeta Srbije za 2014. godinu, koji je danas objavilo Ministarstvo finansija, predviđeno je zaduživanje od 662,5 milijardi dinara za finansiranje deficita i otplatu duga inostranim i domaćim kreditorima.

Planirano je da se država zaduži za najviše 264,06 milijardi dinara kod domaćih i inostranih finansijskih institucija i inostranih vlada, zatim za maksimalno 330 milijardi dinara prodajom hartija od vrednosti na domaćem tržištu, a na inostranom tržištu do 68,53 milijarde dinara.

Kako je objašnjeno, ukoliko se tokom iduće godine obezbede primanja od privatizacije, za toliko će biti manje pozajmice države na domaćem i inostranom tržištu.

Predlogom budžeta za 2014. godinu predviđeni su ukupni prihodi od 929,94 milijarde i rashodi od 1.113 milijardi, tako da će deficit iznositi oko 183 milijarde dinara, odnosno 4,6 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Planirani prihodi državnog budžeta 2014. godine su 6,5 odsto veći nego što su predviđeni rebalansom ovogodišnjeg budžeta, a rashodi su veći za 5,5 odsto.

Budžet je planiran na osnovu predviđanja da će rast BDP dogodine biti najviše jedan odsto, a inflacija 0,5 odsto. Očekuje se da će lična potrošnja opasti za 1,8 odsto, a državna za 2,2 odsto, dok bi investicije trebalo da porastu za 4,6 odsto.

Rashodi budžeta za zaposlene iznosiće 272,1 milijardi dinara, što je povećanje od 3,2 odsto, a troškovi za kupovinu roba i usluga za 10,1 odsto, na 96,1 milijardu dinara.

Očekivani rast izvoza roba i usluga u 2014. je 6,4 odsto, a uvoza 1,5 odsto.

Predviđeno je da plate budžetskih korisnika budu povećane u aprilu i oktobru za po 0,5 odsto.

Država Srbija će, prema predlogu Zakona o budžetu u 2014. godini, izdvojiti za subvencije 80,81 milijardu dinara, što je za 3,07 milijardi manje nego ove godine.

Najviše sredstava za tu namenu izdvojiće se za poljoprivredu - 34,952 milijardi, dok je prema rebalansu budžeta za ovu godinu predviđeno da se izdvoji oko 37,7 milijardi dinara.

Izdvajanja za privredu projektovana su na 8,3 milijardi dinara, prema više od 15 milijardi koliko je predviđeno za te namene u ovoj godini.

Subvencije za železnicu biće 13,23 milijardi, što je za 165 miliona više u odnosu na sumu predviđenu rebalansom budžeta za ovu godinu.

Za puteve će subvencije iznositi 7,7 milijardi dinara, za kulturu takođe skoro 7,7 milijardi, a za turizam 306 miliona dinara.

Ostale subvencije su, projekcijom predloga, predviđene na 8,64 milijardi dinara.

Izvor: Tanjug