Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraUSKORO ZAKON O USLOVNOM OTPISU ZATEZNIH KAMATA ZA NEPLAĆENE POREZE


Ministar Dinkić je rekao da je ovo neka vrsta poreske amnestije i davanja privredi šanse za novi početak.

Očekujemo da već u novembru i vlada i skupština usvoje taj zakon kojim bi se uslovno otpisale sve zatezne kamate za neplaćene poreze iz prošlosti i obezbedilo mirovanje poreskog duga, precizirao je Dinkić.

Prema njegovim rečima, predvidjeno je mirovanje poreskog duga od godinu dana za velika preduzeća, a dve godine za preduzetnike, mala i srednja preduzeća, pod uslovom da redovno servisiraju tekuće obaveze - mesec za mesec.

"Dići ćemo čak i blokade po osnovu neizmirenih poreskih dugovanja, ukoliko se samo prva mesečna rata uplati na vreme", rekao je Dinkić ističući da će onima koji ne iskoriste šansu i ne budu redovno plaćali tekuće obaveze, prvi mesec kada se to dogodi biti pridodata glavnica duga.

"A s druge strane, svako ko bude uplatio glavnicu poreskog duga, automatski će mu biti otpisane sve zatezne kamate, koje u najčešćim slučajevima prevazilaze čak u ukupnom iznosu glavnicu duga", naveo je ministar.

Plus, nastavićemo da subvencionišemo i preko banaka odobravamo kredite za likvidnost privrede, naveo je Dinkić.
On je naglasio da je vlada uspela da na početku rada sačuva stabilnost države i da obezbedi da finansiranje bude unapred obezbedjeno za nekoliko meseci, a ne nedelja za nedeljom i izrazio nadu da će od proleća biti unapred obezbedjena sredstva za celu sledeću godinu.

"Da bi onda, godinu dana unapred, mogli da budemo spokojni i da ni penzioneri ni vojnici, ni ljudi koji rade u školama, bolnicama, ne moraju da strahuju da li će dobiti na vreme platu, nego da država, uvek ima redovno novca da to servisira. Ali, to postižemo tako što menjamo sistem i osim izmirivanja starih dugova, pravimo sistem da se ne prave novi dugovi", kazao je Dinkić.

To će biti uradjeno kroz radikalno smanjivanje budžetskog deficita, zaustavljanje rasta javnog duga, kao i promenu sistema koji je ranije omogućavao nedisciplinu države, dodao je ministar.
"Ako u tome uspemo, siguran sam da će privreda proraditi, da ćemo imati najmanje dva odsto privredni rast u narednoj godini i da će to u krajnjoj liniji osetiti i gradjani, zbog čega sve ovo i radimo", zaključio je Dinkić.

Izvor: Tanjug