Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraCENTRALNI SISTEM ZA VOĐENJE ELEKTRONSKIH MATIČNIH KNJIGA VEĆINOM POPUNJEN: Ažuriranu bazu podataka moći će da koriste i Poreska uprava i javna preduzeća, a za centralni registar biće vezan i birački spisak


PODACI iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih iz 111 gradova i opština u Srbiji, što čini dve trećine zemlje, već su uneti u jedinstvenu elektronsku bazu podataka. Kako kažu u Ministarstvu pravde i državne uprave, do sada je ukupno uneto 10.508.958 upisa.

- Ranije je cela procedura trajala najmanje jedan dan - kaže Milica Novaković, načelnik matičarske službe Savskog venca, koja je najveća u Evropi. - Primali smo i po hiljadu zahteva dnevno za izdavanje krštenica, jer su na našoj opštini najveća porodilišta. Sada se broj zahteva više nego prepolovio, jer građani vade izvode i u drugim opštinama.

Stranke su doskora morale da podnose u opštini pisane zahteve, koji su posle prosleđivani matičaru. Sada osoba podnese zahtev, daje svoj matični broj i datum rođenja, i za svega nekoliko minuta dobija izvod, ako je njeno godište preneto u elektronsku formu.

U većini beogradskih opština u Centralni sistem za vođenje elektronskih matičnih knjiga već su uneti vitalni podaci iz knjiga koje potiču još od 1930. I u ostalim gradovima i opštinama u toku je isti posao.

SKORO svi administrativni poslovi obavljaće se ubuduće bez papira, a kolike će biti uštede, najbolje se vidi iz činjenice da se godišnje izda čak četiri miliona krštenica, na šta se troši neverovatnih 12 miliona evra! Projekat umrežavanja Srbije koštao je, inače, tri miliona evra.

Pored toga, 13 gradova i opština koji do sada nisu vodili matične knjige u elektronskom obliku, započeli su unos podataka u Centralni sistem preko modula Centralne aplikacije koju je izradilo Ministarstvo.

Ova jedinstvena elektronska baza biće završena do kraja 2014. Do kraja ove godine u Centralnom sistemu naći će se podaci za 125 opština. To znači da će cela zemlja praktično već biti umrežena, pošto, kako kažu u Stalnoj konferenciji gradova i opština, formalno postoji 145 lokalnih samouprava, od čega su 23 gradovi.

Kada posao bude okončan, osim što će biti dovoljan samo jedan ”klik” na kompjutersko dugme da bi neko dobio papire sa drugog kraja Srbije, više se neće dešavati da pokojnicima stižu uplatnice, poreska dugovanja ili pozivi za izbore. Ažuriranu bazu podataka moći će da koriste i Poreska uprava i javna preduzeća, a za centralni registar biće vezan i birački spisak.

Izvor: www.vecernjenovosti.rs