Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV ZA PROMET TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA KADA PRUŽALAC TIH USLUGA NAPLAĆUJE OD PRIMAOCA USLUGE MESEČNE RATE ZA KUPOVINU MOBILNOG TELEFONA I TAJ IZNOS PRENOSI PRODAVCU MOBILNIH TELEFONA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
  • Ministarstvo rada i socijalne politike: PONOVNO UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA PLAĆENO ODSUSTVO - Zakon o radu: član 116
Izvor: Paragraf Lex