Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Upravni sud: ODBIJANJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA KOJI SE ZASNIVA NA ČINJENICI DA PREDLAGAČU NIJE BILO OMOGUĆENO UČEŠĆE U TOM POSTUPKU - Zakon o opštem upravnom postupku: član 239 tačka 9)
  • Upravni sud: OPRAVDANOST PROPUŠTANJA SKUPŠTINE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA ODLUČI O POTVRĐIVANJU MANDATA NOVOM ODBORNIKU - Zakon o lokalnim izborima: čl. 45 i 46
  • Upravni sud: PRAVNI POLOŽAJ GRAĐANINA - PODNOSIOCA PREDSTAVKE U POSTUPCIMA INSPEKCIJSKOG NADZORA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 114
  • Upravni sud: USLOVI ZA DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU MANDATA NOVOM ODBORNIKU - Zakon o lokalnim izborima: član 48
Izvor: Paragraf Lex