Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • KOEFICIJENT ZA IZRAČUNAVANJE VISINE MESEČNE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE STANOVA - JUL-DECEMBAR 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 78/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 78/2013)
 • PRAVILNIK O ISPITU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU PROSVETNIH SAVETNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 78/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU SAVETA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA I OSTVARIVANJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2013)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA PANČEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012, 4/2013 i 6/2013)
 • ODLUKA O PROJEKTIMA KOMUNALNE I SPORTSKE INFRASTRUKTURE ("Sl. list grada Pančeva", br. 34/2011, 27/2012, 3/2013 i 7/2013)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA PANČEVA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2013)
 • POSLOVNIK GRADSKOG VEĆA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 4/2008, 2/2010, 25/2010, 19/2011, 26/2011 i 10/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VREDNOVANJE PROJEKATA U OBLASTI SOCIJALNE POLITIKE ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2013 i 10/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U POSTUPKU OSNIVANJA SLOBODNE ZONE PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 37/2012 i 10/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU 1. KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2013 i 10/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU 2. KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ("Sl. list grada Pančeva", br. 10/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA "KOMUNALAC" ČAČAK ("Sl. list grada Čačka", br. 15/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU ''VODOVOD'' ČAČAK ("Sl. list grada Čačka", br. 15/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD, ODRŽAVANJE ČISTOĆE I PIJACA "MORAVAC" MRČAJEVCI ("Sl. list grada Čačka", br. 15/2013)
Izvor: Paragraf Lex