Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• FAKTURISANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA, LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA U 2012. GODINI
• RASPOREĐIVANJE ZAPOSLENOG KOJI RADI SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM U USTANOVI OBRAZOVANJA, DO PUNOG RADNOG VREMENA, BEZ RASPISIVANJA KONKURSA

Izvor: Paragraf Lex