Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM:KAZNE ZA NEZAPOšLJAVANJE INVALIDA U SKLADU SA ZAKONOM


 

ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 32/2013)

Član 24

Obaveza zapošljavanja, u smislu ovog zakona, jeste obaveza svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da ima u radnom odnosu određeni broj osoba sa invaliditetom.

Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom.

Poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu najmanje dve osobe sa invaliditetom, i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih po jednu osobu sa invaliditetom.

Član 50

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne snosi troškove profesionalne rehabilitacije (član 19. stav 1);

2) ne omogući zaposlenoj osobi sa invaliditetom odsustvo sa rada za vreme trajanja profesionalne rehabilitacije (član 20. stav 1);

3) ne ispuni obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ili prijavi da je zaposlena osoba koja se ne smatra osobom sa invaliditetom u skladu sa ovim zakonom (član 24).

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 400.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i preduzetnik.

.

Kazna od ukupno pet miliona dinara sa kamatom, koju je Poreska uprava izrekla prema zakonu o zapošljavanju invalida, već nekoliko dana izaziva reagovanja.

- Ova odluka Poreske uprave predstavlja gušenje slobode medija u Srbiji, utoliko pre što proističe iz zakona koji se vrlo selektivno primenjuje. Kada se izrekne ovakva kazna jednom dnevnom listu, onda tu nije reč o primeni zakona. Čitav slučaj postaje još apsurdniji kada se ima u vidu da su u listu Danas zaposlene već dve osobe sa invaliditetom i to ne po sili zakona već zato što je redakcija lista Danas smatrala da su im ti ljudi potrebni zbog svoje stručnosti i profesionalnost. Tako da je kažnjavanje Danasa zbog toga što su osobe sa invaliditetom primili pre stupanja na snagu pomenutog zakona predstavlja obesmišljavanje i zakona i zakonske procedure - kaže se u saopštenju.

Naglašava se, takođe, da „dok desetine firmi koje uživaju povlašćen položaj u poslovima sa državom, duguju milijarde dinara na ime poreza i nevraćenih kredita, vlast ovim potezom želi da na najbezobzirniji način udari na nezavisno novinarstvo“.

Da se kontrole o primeni zakona o zapošljavanju invalida vrše vrlo selektivno, Danasu je potvrdilo više privrednika koji kažu i da to nije jedina oblast u kojoj je neizvesno kako će državna administracija da protumači konkretna rešenja u firmama.

Mi smo to želeli i da proverimo iz činjenica pa smo od Poreske uprave pre šest dana zatražili informaciju o tome koliko je sredstava po zakonu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, u prošloj i ovoj godini, uplaćeno u budžet, koliko po osnovu „penala“ a koji je ukupan iznos pristigao po izrečenim kaznama. Interesovalo nas je i koja je namena tako pribavljenog novca, koliko poslodavaca je zaposlilo nove osobe sa invaliditetom, koliko njih plaća penale i u kom iznosu, koliko je kontrola izvršeno i na koji način se obavljaju, kao i koliko je firmi kažnjeno, koji su minimalni, a koji maksimalni iznosi kazni. Odgovore još čekamo.

www.danas.rs , M. N. Stevanović

Izvor: www.danas.rs , M. N. Stevanović