Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UGROŽENO INFORMISANJE NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA


 

Zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina Eva Vukašinović sastala se u prostorijama RTV Vojvodine sa predstavnicima manjinskih redakcija ove pokrajinske radiodifuzne ustanove. Razgovaralo se o teškoj finansijskoj situaciji zbog koje je dovedeno u pitanje normalno i održivo funkcionisanje ove ustanove, uključujući i rad redakcija koje informisanje vrše na jezicima nacionalnih manjina.

Zamenica Eva Vukašinović je na sastanku istakla da je Republika Srbija potvrdila Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima i na taj način, između ostalog, preuzela i jasno definisane obaveze u oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina. Sprovođenje Okvirne konvencije prati Komitet ministara Saveta Evrope preko izveštaja koji se dostavljaju Generalnom sekretaru periodično i svaki put kad Komitet ministara to zahteva. Generalnom sekretaru Saveta Evrope, periodično, podnosi se i izveštaj o merama koje su preduzete u primeni odredaba Povelje. Ukoliko bi se ukinulo informisanje na jezicima nacionalnih manjina, ili bi se ono svelo na manju meru, ta bi činjenica morala biti predmet predstojećih izveštaja, što bi dovelo do negativnih posledica.

Atila Marton, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika RTV istakao je da se pokrajinska radiodifuzna ustanova, samim tim i redakcije koje informišu na manjinskim jezicima suočavaju sa brojnim problemima. Kao najveće ističe neodgovarajuću starosnu strukturu zaposlenih, političke pritiske koje trpe manjinske redakcije, ali i potpuno pogrešno shvaćenu uloga manjinskih medija u društvu zasnovanu na shvatanju da manjinski mediji treba da služe isključivo očuvanju kulturne tradicije manjinskih nacionalnih zajednica.

Pokrajinski ombudsman podseća da je stavom 2 člana 20 Ustava Republike Srbije propisano da se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati, a eventualnim prestankom informisanja na jezicima nacionalnih manjina ili smanjivanjem obima i kvaliteta informisanja ne samo da se neće izvršavati preuzete obaveze iz navedenih međunarodnih dokumenata, već će se kršiti i Ustav Republike Srbije.

Potrebno je da svi relevantni politički faktori u zemlji u što skorije vreme pronađu adekvatan i pre svega na duži rok održiv model finansiranja i funkcionisanja pokrajinske radiodifuzne ustanove, imajući u vidu činjenicu da se na evropskom putu naše države neće tolerisati nepoštovanje Ustava i neizvršavanje međunarodnim ugovorima preuzetih obaveza.

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog ombudsmana, 2.8.2013.