Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 68 OD 02.08.2013/ODABRANI DOKUMENTI


• UREDBA O USLOVIMA POD KOJIMA STRANA PLOVILA MOGU DA PLOVE I DRŽAVNIM VODNIM PUTEVIMA RADI ULASKA U DOMAĆE LUKE OTVORENE ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ

 

• REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-6246/2013

• REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-6247/2013

• REŠENJE O DODELI NACIONALNOG SPORTSKOG PRIZNANJA, 05 BROJ 661-6250/2013

• REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE

• REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE

• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA” ZA 2013. GODINU

• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICE U ČAČKU

• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DEONICE DRŽAVNOG PUTA IA REDA BR. 1 (AUTOPUTA E-75) BATAJNICA – DOBANOVCI (SEKTOR 1)

• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA AUTOPUTA E–80 NIŠ (PROSEK) – GRANICA SA REPUBLIKOM BUGARSKOM (DIMITROVGRAD), DEONICA: PROSEK – CRVENA REKA (STUBNA MESTA DALEKOVODA)

• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE DELA AUTOPUTA E-75 BEOGRAD – NIŠ – GRANICA SA REPUBLIKOM MAKEDONIJOM, DEONICA: CARIČINA DOLINA – VLADIČIN HAN

• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI REGULACIJE REKE RESAVE OD UŠĆA U VELIKU MORAVU DO POTOKA BUK OD KM 0+000 DO KM 5+100

• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE NADZEMNIH OBJEKATA DISTRIBUTIVNOG GASOVODA SREDNJEG PRITISKA GRADA POŽAREVCA OZNAČENOG KAO GM 08-05 I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA TRAJNE SLUŽBENOSTI PROLAZA PODZEMNOG DELA DISTRIBUTIVNOG GASOVODA SREDNJEG PRITISKA GRADA POŽAREVCA OZNAČENOG KAO GM 08-05

• REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI I NEPOTPUNU EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI USTANOVLJENJEM PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA KOLEKTORA ZA UPOTREBLJENE VODE OD ULICE DIMITRIJA TUCOVIĆA DO NIŠAVSKOG (CENTRALNOG) KOLEKTORA – „KAPEDOMSKI KOLEKTOR”

• PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI CARINSKIH SLUŽBENIKA

• SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI LIČNE ZAŠTITNE OPREME

• SPISAK UPISANIH ODNOSNO BRISANIH JAVNIH SKLADIŠTA IZ REGISTRA JAVNIH SKLADIŠTA

• REŠENJE O UPISU PROMENE NAZIVA MARKE DUVANSKOG PROIVODA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA
• • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JP „POSLOVNI PROSTOR SAVSKI VENAC”


• REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA

• MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, „MONUS” D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN

• MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, „MONUS” D.O.O. BEOGRAD – ZEMUN

• MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD

 

Izvor: