Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 23. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 4. JULA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 23. sednici odlučio o 6 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 28. stav 9, člana 30. stav 6. i člana 31. stav 7. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 53/10 i 66/11-Odluka US), nisu u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja akata i radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-245/2011)

- pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 79. stav 5. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 31/11). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 79. stav 3. navedenog Zakona. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta, odnosno radnje donete ili izvršene na osnovu odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-101/2013)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredbe člana 8a Uredbe o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda ("Službeni glasnik RS", br. 45/02 i 15/10) nisu u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba navedene Uredbe. (predmet IUo-872/2010)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-4390/2011, Už-2390/2012 i Už-3766/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 4.7.2013.