Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraMAĐARSKA VLADA PLANIRA DA PREDLOŽENI POREZ NA FINANSIJSKE TRANSAKCIJE PROŠIRI NA MAĐARSKU NACIONALNU BANKU


Mađarska vlada planira da predloženi porez na finansijske transakcije proširi na Mađarsku nacionalnu banku, izjavio je portparol te institucije.

"Vlada i Evropska centralna banka (ECB) su nas obavestile o svom planu da oporezuju MNB preko novog poreza na finansijske transakcije", rekao je portparol.

Guverner mađarske centralne banke Andraš Simor je odmah takav plan okarakterisao kao "nezakonit, opasan i nerazuman".

Premijer Viktor Orban je najavio plan za smanjenje nezaposlenosti, vredan milijardu evra, koji bi od 2013. trebalo da bude finansiran iz poreza na finansijske transakcije.

Ministarstvo ekonomije je, međutim, nedavno predložilo uvođenje novog poreza za centralnu banku, potez koji su mnogo posmatrači opisali kao neuobičajen.

"Centralne banke, obično, nisu predmet oporezivanja pošto sav njihov profit odlazi u državni budžet.Ukoliko MNB prebaci taj porez na svoje klijente, to će rezultirati potpunim haosom u sistemu kamatnih stopa", navedeno je u komentaru mađarskog dnevnog lista "Nepsabadšag".

Izvor: Tanjug