Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• NEPOSTOJANJE OBAVEZE NASLEDNIKA DA IZMIRI UVOZNE DAŽBINE POSLE SMRTI INVALIDNOG LICA - KORISNIKA POVLASTICE PRI UVOZU VOZILA
• OBAVEZA SUDA DA DONESE ODLUKU O ZAŠTITNOJ MERI PO ZAHTEVU ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZA CARINSKE I DEVIZNE PREKRŠAJE

Izvor: Paragraf Lex