Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• RAČUNOVODSTVENA EVIDENCIJA MENICA KOD ENTITETA U JAVNOM SEKTORU KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM
• VOĐENJE MATIČNOG LISTA UČENIKA KOJI JE PONAVLJAO RAZRED I POPUNJAVANJE ĐAČKE KNJIŽICE

Izvor: Paragraf Lex