Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH - U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Problemi koje zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu Donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih po prvi put bi se na sistemski način uredila ova oblast i pružile bolje mogućnosti ljudima koji žele da se dodatno obrazuju ili da im se prizna prethodno znanje. Predlogom zakona o obrazovanju odraslih (daljem tekstu: Predlog zakona) stvara se pravni okvir za poboljšanje obrazovne i kvalifikacione strukture stanovništva pa samim tim i povećanje zapošljivosti stanovništva, kao i povećanje profesionalne pokretljivosti radno aktivnog stanovništva.

Obrazovna struktura stanovništva Republika Srbije je nepovoljna. Prema podacima Popisa iz 2002. godine 21,9% stanovništva starijeg od 15 godina nije završilo osnovnu školu, a 23,9% stanovništva starijeg od 15 godina ima završeno samo osnovno obrazovanje.

U cilju da se urede specifičnosti obavljanja delatnosti obrazovanja odraslih u sistemu obrazovanja, da se uredi učenje tokom celog života, da se iskoriste postojeće institucije, da se definiše i formalno i neformalno obrazovanje odraslih, da se iskoriste sredstva koja su prethodnih godina uložena u obrazovni sistem, prevashodno u kadrove i opremu, da se poveže svet obrazovanja i svet rada, pristupilo se uređivanju obrazovanja odraslih zakonom sa ciljem da se sistemskih pristupi problemu smanjivanja razmera nepismenosti i profesionalne neosposobljenost i stanovništva.

Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011 - dalje: Zakon) uređen je sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Odredbom člana 2. stav 2. navedenog zakona propisano je da se specifičnosti obavljanja delatnosti obrazovanja odraslih u sistemu obrazovanja i vaspitanja, uređuju posebnim zakonom, što je i učinjeno donošenjem Predloga zakona o obrazovanju odrasli.

Formalno obrazovanje odraslih u određenoj meri je uređeno Zakonom, delimično posebnim zakonima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i Predlogom zakona. Predlogom zakonom uređeno je neformalno obrazovanje, ali i informalno učenje odraslih.

Pored opštih ciljeva propisanih sistemskim zakonom, obrazovanjem odraslih se stvaraju pretpostavke za poboljšanje obrazovne i kvalifikacione strukture i unapređivanje mogućnosti zapošljavanja stanovništva; stvaranje osnove održivi društveno-ekonomski razvoj Republike Srbije; povećanje profesionalne mobilnosti i fleksibilnosti radno aktivnog stanovništva; smanjenje siromaštva, ostvarivanje jednakosti, socijalne uključenosti i međugeneracijske solidarnosti; unapređivanje kvaliteta života - ličnog, porodičnog, prirodnog i socijalnog okruženja; razvoj demokratije, interkulturalnosti i tolerancije i integracija u evropski društveni i ekonomski prostor uvažavanjem evropskih okvira obrazovanja.

Predlogom zakona prepoznata su rešenja u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine koja je objavljena u "Sl. glasniku RS" br. 107/2012 (dalje: Strategija) i to:

donošenje ovog zakona je jedan od zadataka Strategije obrazovanja;

izgradnja sistema neformalnog obrazovanja i priznavanje kompetencija i kvalifikacija stečenih neformalnim programima;

uspostavljanje sistema priznavanja prethodnog učenja;

uspostavljanje sektorskih veća;

uspostavljanje postupka za izdavanje odobrenja drugoj organizaciji za sprovođenje programa neformalnog stručnog obrazovanja;

prepoznati razni vidovi sprovođenja obrazovanja odraslih (redovna nastava, konsultativno-instruktivni rad, dopisno-konsultativna nastava, praktični radom, nastava na daljinu i na drugi);

prepozati brojni i raznovrsni programi za obrazovanje odraslih;

definisanje postojanja registra svih institucija u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja;

kao jedna od aktivnosti obrazovanja odraslih prepoznato karijerno vođenje i savetovanje pružanjem stručne podrške odraslima za lični i profesionalni razvoj i zapošljavanje;

uspostavljen sistem finansiranja obrazovanja odraslih i dr.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2230-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 4.6.2013.