Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA ZA MAJ


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u maju je, za 19 radnih dana, realizovano ukupno 16,1 milion plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 5,0 miliona, ili 31,4%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,1 milion, ili 68,6%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 849.120, od čega se 582.806 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 266.314 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 6.171,7 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 38,5 milijardi dinara, ili 0,6% ukupne vrednosti. Pri tome je prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila 324,8 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 2,0 milijardi dinara.

Tokom 10.260 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.488 plaćanja, u vrednosti od 24.742.756,53 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 4.6.2013.