Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJENA DOPUNJENA RADNA VERZIJA STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: NAJVAżNIJE IZMENE DOPUNJENE RADNE VERZIJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ODNOSE SE NA REPUBLIčKE POLITIčKE STRANKE, KOJE ćE UBUDUćE, UKOLIKO STRATEGIJA BUDE USVOJENA, POSTATI OBAVEZAN SUBJEKAT REVIZIJE DRżAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE


Ministarstvo pravde i državne uprave Vlade Republike Srbije objavilo je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji dopunjenu radnu verziju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, koja sadrži preporuke članova Evropske komisije, kao i drugih stručnjaka iz EU.

U izradi ovog teksta učestvovala je i domaća stručna javnost, kao i predstavnici civilnih organizacija, pri čemu je nova radna verzija Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije izmenjena i u skladu sa iskustvima prilikom izrade Akcionog plana koji je prati.

U izradu Akiconog plana bilo je uključeno više od 100 stručnjaka iz oblasti borbe protiv korupcije. Radni tekst plana biće do kraja ove nedelje predstavljen široj javnosti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva pravde u državne uprave. http://mpravde.gov.rs/obavestenje/2029/dopunjena-radna-verzija-strategije-za-borbu-protiv-korupcije.php (ONLINE)

Najvažnije izmene dopunjene radne verzije Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije odnose se na republičke političke stranke, koje će ubuduće, ukoliko strategija bude usvojena, postati obavezan subjekat revizije Državne revizorske institucije.

Pored ostalih izmena i dopuna, unapređenim tekstom nacrta strategije predviđa se i povećanje efikasnosti mehanizama za uzajamnu saradnju policije i tužilaštva prilikom istraga koruptivnih krivičnih dela.

U narednom periodu biće održana dodatna javna rasprava na kojoj će domaća i stručna javnost imati priliku da diskutuje o dopunjenom tekstu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, kao i da iznese svoje komentare i zaključke na ovaj tekst, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde i državne uprave.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 4.6.2013.