Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN 22. SUSRET PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE


Tema ovogodišnjeg 22. Susreta pravnika u privredi, održanog u Vrnjačkoj Banji, bila je "Država i privreda". Privredna komora Srbije je tradicionalno i ove godine, bila jedan od pokrovitelja ovih susreta

Organizator skupa bilo je Udruženje pravnika u privredi Srbije. Tema "Država i privreda" nameće se kao izuzetno važna za svaki privredni subjekt i sveobuhvatno je obrađena u desetak tematskih oblasti. Identifikovan je i analiziran fenomen upravljanja kompanijama, odnosno korporativno upravljanje, sa stanovišta trougla korporativne strukture, koji čine akcionari, uprava i revizor. Bilo je reči i o karakteru kompanijske regulative, sa osvrtom i na Kodeks korporativnog upravljanja koji je donela Privredna komora Srbije.

U radu Kongresa učestvovalo je više od 400 predstavnika iz privrede, pravosuđa i uprave, uz predstavljanje o brojnih referata domaćih stručnjaka, ali i profesora i advokata iz Austrije, Nemačke, Crne Gore i Republike Srpske.

Skupu pravnika predsedavao je profesor dr Mirko Vasiljević, predsednik Udrženja, koji je pružio je odgovore na mnoga pitanja vezana za privredu u kontekstu regulative i prakse, a posebno sa aspekta pravne odgovornosti. Privredne komore Srbije je tradicionalno, i ove godine, bila jedan od pokrovitelja ovih susreta.

PORUKE: http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20informisanje/PORUKE.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 4.6.2013.