Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.6.2013. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 338-00-00007/2013-09 od 30.5.2013. godine •
• Pitanje i odgovor - PRESTANAK RADNOG ODNOSA RADI ODLASKA U PENZIJU ZAPOSLENOG U USTANOVI KULTURE I MOGUĆNOST DODATNOG PRODUŽENJA RADNOG ODNOSA SPORAZUMOM

Izvor: Paragraf Lex