Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: MINIMALNI IZNOS BANKARSKE GARANCIJE KAO PRODUŽENJE ROKA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama: član 3
  • Ministarstvo finansija i privrede: OBAVEZA EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNE KASE PRODAJE (FIZIČKIM LICIMA) VINJETA ZA KORIŠĆENJE PUTEVA U INOSTRANSTVU - Zakon o fiskalnim kasama: član 3
  • Ministarstvo finansija i privrede: PLAĆANJA IZMEĐU DOMAĆIH I STRANIH LICA NE SMATRA SE OBAVEZOM U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama: član 2
  • Ministarstvo finansija i privrede: TAKSENI TRETMAN SPISA I RADNJI U UPRAVNIM STVARIMA, KAO I DRUGIH SPISA I RADNJI KOD NADLEŽNOG ORGANA U VEZI SA OBAVLJANJEM MENJAČKIH POSLOVA - Zakon o republičkim administrativnim taksama: Tarifni broj 1
  • Uprava carina: UVOZ KORIŠĆENE ODEĆE I OBUĆE - Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada: čl. 3 i 5
Izvor: Paragraf Lex