Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OD POČETKA PRIMENE NOVOG ZAKONA O RESTITUCIJI BROJ ZAHTEVA ZA REHABILITACIJU U STALNOM JE PORASTU


Rešenje o rehabilitaciji uslov je za restituciju, odnosno  za povraćaj nekretnina

- Ako je imovina oduzeta na osnovu odluke suda kojim je neko oglašen krivim, Agencija za restituciju ne može meritorno da oduči o zahtevu za restituciju, odnosno mora da zastane sa postupkom, sve do trenutka dok joj ne bude dostavljena pozitivna odluka o rehabilitaciji - potvrdila je za „Novosti“ Dušica Ristić, portparol Višeg suda u Beogradu.

NEMA unapred utvrđenih kriterijuma prilikom odlučivanja ima li mesta rehabilitaciji ili ne, već svaki sudija ili postupajuće veće, na osnovu priloženih dokaza i slobodnog sudijskog uverenja, donosi odluku, kažu u Višem sudu.

Zahteve podnose i potomci poznatih istorijskih ličnosti, ali i „obični“ ljudi, često sami, bez pomoći advokata. Ovo do sada nije bio problem jer ne postoji strogo propisana forma zahteva. Dovoljno je da se navede za koje lice se traži vraćanje prava, da se prilože dokazi koji pokazuju koji je pravni interes podnosioca zahteva, ali i osoba koje se rehabilituje, kao i akt kojim je lišena prava.

Ukoliko je neko proglašen za narodnog neprijatelja i pogubljen bez presude, a takvih slučajeva je bilo dosta neposredno posle oslobođenja, njegovi potomci takođe imaju pravo na sudsku rehabilitaciju, uprkos tome što ne postoje formalne presude. Jer, samo uz to mogu da podnesu i zahtev za restituciju.

U Višem sudu ističu da je u pitanju pravna, a ne politička ili istorijska rehabilitacija. Takođe navode da ovaj postupak ne traje dugo i da prvenstveno zavisi od toga koliko su ažurne arhive, organi uprave i drugi sudovi u dostavljanju pisanih dokaza. Dokaze o lišenju slobode i drugih prava, stare više od 50 godina, ove institucije dostavljaju sudu ili na zahtev podnosioca zahteva ili samog suda.

Zahteve za rehabilitaciju najčešće podnose oni kojima su ugrožena osnovna prava, ako su živi, a ako nisu, onda njihovi pravni sledbenici - deca, unuci, praunuci...

- Zasad nemamo nikakvih problema sa rehabilitacijom, jer je usvojen stav da ne odbacujemo zahtev za povraćaj imovine odmah ako nema dokaza o rehabilitaciji. Stranku upućujemo na to da je neophodno da prvo okonča taj postupak, a mi dotle zastajemo s postupkom odlučivanja o restituciji - kaže Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju.

On dodaje da je mnogo više problema bilo sa dokumentacijom o vlasništvu nad imovinom ili njenim oduzimanjem koja nedostaje.

Izvor: Vecernje novosti