Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa:


  • Viši sud u Subotici: IZMIRENJE UGOVORNIH OBAVEZA IZ OSNOVNOG UGOVORA I UGOVORA O PRISTUPANJU DUGU - Zakon o obligacionim odnosima: član 414 stav 1
  • Viši sud u Subotici: MESNA NADLEŽNOST KOD VANUGOVORNE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU - Zakon o parničnom postupku: član 45
  • Viši sud u Subotici: NEISPUNJENOST USLOVA ZA PRIMENU INSTITUTA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: član 111 stav 1
  • Viši sud u Subotici: POSTUPANJE SUDA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI KADA STRANKA NE MOŽE IZDEJSTVOVATI DA SE ISPRAVA NA KOJU SE POZIVA PREDA ILI POKAŽE - Zakon o parničnom postupku: član 232 stav 3
  • Viši sud u Subotici: ZASTARELOST ZAKONSKE OBAVEZE IZDRŽAVANJA DETETA - Zakon o obligacionim odnosima: član 381 tačka 2)
  • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU STANKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavka br. 14435/08) - OČIGLEDNO NEOSNOVANA PREDSTAVKA U VEZI SA PRAVOM NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU - OCENA KRITERIJUMA IZGRAĐENIH KROZ PRAKSU EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA RAZUMNOM DUŽINOM SUDSKOG POSTUPKA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: čl. 6 i 34