Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 12. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 4. APRILA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 12. sednici II Velikog veća odlučio o 33 predmeta, a u predmetima IUo-1402/2010 i IUo-1528/2010 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-865/2012, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Čačku.

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-86/2010, Už-1629/2010, Už-1933/2010, Už-1944/2010, Už-2352/2010, Už-2636/2010, Už-2861/2010, Už-3067/2010, Už-3297/2010, Už-3424/2010, Už-3594/2010, Už-3784/2010, Už-4207/2010, Už-4262/2010, Už-5215/2010, Už-411/2011, Už-1075/2011, Už-1409/2011, Už-3188/2011, Už-5494/2011, Už-5765/2011, Už-5767/2011, Už-5768/2011, Už-5774/2011, Už-5776/2011, Už-1141/2012, Už-2343/2012, Už-3801/2012 i Už-2263/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1733/2010 i Už-658/2011

- obustavio postupak po ustavnoj žalbi u predmetu Už-1469/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 4.4.2013