Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: PREDLOG DA SE NAPRAVI JEDINSTVENA BAZA PODATAKA SILOVATELJA, PEDOFILA I DNK ANALIZA


  • Poslanici Skupštine Srbije završili su pretres amandmana na predložene izmene Zakona o radu, a raspravu u pojedinostima o preostalim zakonskim predlozima nastavljaju sutra. Poslanici su prethodno razmotrili sve amandmane na "Marijin zakon" , a vlada je usvojila amandman po kojem krivično delo silovanja i pedofilije ne zastareva, što je vlada i usvojila, i da zakon važi 40 godina.

Poslanik Slobodan Homen predložio je da se napravi jedinstvena baza podataka silovatelja i pedofila, kao i baza DNK.

  • "Predlažemo da se napravi jedinstvena baza podataka silovatelja i pedofila, DNK analiza koja bi se nalazila u policiji, što bi pomoglo da se pronađu počinioci dela", rekao je Homen.

Prema njegovim rečima, takav registar bi olakšao rad policiji i tužiocima.

DS je amandmanom predložila da se zakon ne odnosi samo na pedofile, nego i na silovatelje, kako bi se u potpunosti zaokružili svi počinioci krivičnih dela protiv polnih sloboda.

Poslanik Jovan Palalić tražio je da se zakonom uredi da silovatelj ne može nikada da dođe u priliku da radi s maloletnim licima, da nema ublažavanje kazna, uslovnog otpusta i zastarelosti, odnosno da nema roka za trajanje pravnih posledica osude.

Rehabilitacijom se brišu sve pravne posledice osobe i lice se smatra neosuđivanim, podsetila je ona.

Milica Vojić Marković je upitala da li može da se smatra društveno opravdanim činjenica da počionilac tog krivičnog dela može da se smatra neosuđenim bez obzira na njegovo vladanje posle izvršene kazne, podsetivši da su 70 odsto izvršilaca tog krivičnog dela povratnici.

Poslanica Snežana Stojanović Plavšić predložila je da se iz kaznene politike izuzme kategorija mlađih maloletnih počinilaca, koji su učinili lakša krivična dela protiv polne slobode.

Ona smatra da se takvim počiniocima mora pružiti šansa da se rehabilituju i primenom vaspitnih mera učine vrednim građanima svakog društva.

Stojanović Plavšić je dodala i da posledice zakona treba da važe 40 godina, uz obrazloženje da su u velikom broju slučajeva to povratnici i da postoji velika verovatnoća da će se u nekom vremenskom period ponoviti posebne mera.

"Trebalo bi da važe doživotno, kazne su neprihvatljivo male i traju nekoliko godina za počinioca ovih dela. Imajući sve to u vidu trebalo bi da onemogućimo one koji čine ovakva krivična dela da u životu ne budu nikada u prilici da ga ponove", rekla je ona.

Na Predlog zakona o zaštiti dece od seksualnih napasnika ("MARIJIN ZAKON") poslanici su uložili 44 amandmana, a prihvaćeno je pet.

  • Zakon u javnosti poznat po imenu trogodišnje devojčice Marije iz Novog Sada, predviđa policijski nadzor silovatelja i pedofila nakon izlaska iz zatvora i zabranu prilaska školama, vrtićima i dečjim igralištima.
  • Poslanicima predstoji pretres amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

U paketu su razmotreni amandmani na nova zakonska rešenja O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA, IZMENE ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I DRUGIH OBLIKA TEŠKIH KRIVIČNIH DELA, KAO I IZMENE ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU.

Pred poslanicima je i SET MEĐUNARODNIH UGOVORA, sa Izraelom o zapošljavanju članova porodice diplomatskog ili konzularnog osoblja, sa Bugarskom o uzajamnoj zaštiti i razmeni tajnih podataka i sa Slovenijom o policijskoj saradnji.

Nakon toga preći će na razmatranje odluka o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije i o OBRAZOVANJU ANKETNOG ODBORA radi utvrđivanja činjenica o trošenju budžetskog novca za Kosovo i Metohiju od 2000. do 2012. godine.

Anketni odbor bi, kako je navedeno u predlogu, činili po jedan poslanik iz svake poslaničke grupe, a posebno bi trebalo da odgovori na pitanja - da li su sredstva iz budžeta trošena namenski, da li su pod jednakim uslovima bila dostupna svim korisnicima i da li su upotrebljena prema utvrđenim planovima i prihvaćenim projektima.

Anketni odbor bi trebalo da odgovori da li je postupak javnih nabavki dobara i usluga i izvođenja radova sprovođen u skladu sa zakonom, da li je državna imovina otuđivana, koliko je sredstava izdvajano za svaku budžetsku godinu, za koje namene i na čiji predlog su ta sredstva trošena i kome su dodeljivana, odnosno da li je obavljena kontrola trošenja tih sredstava.

Predlog za osnivanje Anketnog odbora je podneo predsednik skupštinskog odbora za Kosovo, Milovan Drecun.

Izvor: Tanjug, RTV