Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE TEHNIČAR ZA KOZMETIČKU TEHNOLOGIJU, TEHNIČAR ZA GRAFIČKU PRIPREMU I TEHNIČAR ZA OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 21/2004, 11/2005, 3/2007, 2/2008 i 2/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2004, 12/2005, 8/2006, 3/2007, 5/2011 - dr. pravilnici, 7/2012 - dr. pravilnik i 2/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2004 i 15/2005, 3/2007 i 2/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012 i 2/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2012 i 2/2013)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA UČENIKE SEDMOG I OSMOG RAZREDA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA OBDARENE ZA MATEMATIKU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2013)
 • PRAVILNIK O VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U RAČUNARSKOJ GIMNAZIJI U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 26/2004 i 2/2013)
 • PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U GIMNAZIJI ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 5/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/200, 7/2008, 8/2011 i 2/2013)
 • ODLUKA O NAGRAĐIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O POSTAVLJANJU BISTE ALEKSANDRA BERIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2013)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA STAMBENOG FONDA U 2013. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2013)
 • ODLUKA O NAGRADI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 13/2009 i 3/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MILICA NOŽICA" U VALJEVU ZA FEBRUAR 2013. GODINE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 3/2013)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I PRAVILIMA PONAŠANJA ZAPOSLENIH I POSETIOCA U ZGRADI GRADSKE UPRAVE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 7/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA U GRADU ZAJEČARU ("Sl. list grada Zaječara", br. 7/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU NARODNE BIBLIOTEKE SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 18/2009 - prečišćen tekst i 2/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PIJACE SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZELENILO I GROBLJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, URBANIZAM I GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE I TOPLIFIKACIJU SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINA SREMA", BR. 4/2013 OD 27.2.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE SOKOBANJA", BR. 4/2013 OD 4.4.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex