Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE: ZAHTEVI ZA SUBVENCIONISANI STAMBENI KREDIT PODNETI U PROšLOJ GODINI SE ODOBRAVAJU POD USLOVIMA IZ 2012. GODINE


Na molbu korisnika koji su svoje zahteve za subvencionisani stambeni kredit sa kompletnom dokumentacijom podneli bankama do 31.12.2012. godine, pod uslovima iz Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini ("Sl. glasnik RS", br. 4/2012, 77/2012, 98/2012, 109/2012 i 116/2012), usvojena je izmena i dopuna Uredbe na osnovu koje će se takvim korisnicima omogućiti odobravanje kredita pod uslovima koji su važili u trenutku apliciranja u banci.

Korisnicima koji su bankama predali zahteve tokom 2012. godine se omogućava da dobiju uslove iz Uredbe za 2012. godinu ukoliko poseduju izjavu o posedovanju/neposedovanju nepokretnosti overenu 2012. godine ili potvrdu lokalne poreske samouprave sa mesta prebivališta izdatu 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, 4.2.2013.