Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: RAZVRSTAVANJE FAKTORING DRUŠTAVA PO FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2013. GODINU KAO VELIKIH PRAVNIH LICA - Zakon o računovodstvu: član 6
  • Ministarstvo finansija: RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA KOJA IMAJU POSLOVNU GODINU RAZLIČITU OD KALENDARSKE - Zakon o računovodstvu: član 6
  • Uprava carina: OBAVEZA PRILAGANJA ISPRAVA INSPEKCIJSKIH SLUŽBI U POSTUPCIMA U KOJIMA SE ROBA NE STAVLJA U SLOBODAN PROMET - Zakon o zdravlju bilja: član 72
  • Uprava carina: POSTUPANJE SA TIR KARNETIMA NA KOJIMA JE ODŠTAMPAN NEISPRAVAN BROJ NA VRHU STRANE 6 TIR KARNETA - Zakon o potvrđivanju Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprava za MDP (Karneta TIR) (Konvencija TIR, 1975), sa prilozima: član 6
Izvor: Paragraf Lex