Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVA SE POVLAČI IZ JAVNIH PREDUZEĆA


"Predloženim zakonom o javnim preduzećima država se povlači iz javnih preduzeća", izjavio je ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić.

 • "ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA PROPISUJE JAVNI KONKURS I ZABRANU DA DIREKTOR REPUBLIČKOG I POKRAJINSKOG JAVNOG PREDUZEĆA MOŽE DA BUDE FUNKCIONER NEKE POLITIČKE STRANKE. AKO JE BIO PRE KONKURISANJA, ONDA MORA DA ZAMRZNE TAJ STATUS".

Predloženi zakon o javnim preduzećima, kako je rekao Dinkić, predstavlja ozbiljan korak napred, budući da se njime uvodi profesionalizacija upravljanja u javnim preduzećima, institucija javnih konkursa za sve direktore, ukidaju se upravni odbori, čime se država suštinski povlači iz upravljanja javnim preduzećima i to prepušta profesionalcima.

 • Svaki korak, počevši od plana poslovanja, do javnog preduzeća, moraće da bude objavljivan na internet stranici preduzeća, što će doprineti javnosti rada.
 • Dinkić je naveo da direktori javnih preduzeća neće moći da budu funkcioneri neke političke stranke, što je slučaj u bilo kojoj stabilnoj zemlji.
 • On je objasnio da će se direktori birati na konkursima, koje će sprovoditi posebno telo i predlagati resornom ministru, pokrajinskom sekretaru ili predsedniku opština da rukovodioca izabere od najmanje tri kandidata.
 • Novina, kako je ukazao, jeste i javnost u radu javnih preduzeća, navodeći da će ona biti obavezna da rezultate i planove poslovanja objavljuju na sajtu, kvartalno.

Andrić je kazao da LDP ima 20 amandmana na predloženi zakon o javnim preduzećima i da ta stranka traži da se političarima zabrani da utiču na rad javnih preduzeća i da se zabrani upotreba resursa javnih preduzeća tokom kampanje.

On je rekao da LDP traži da od pet članova komisije koja će birati direktore na javnom konkursu, jedan član bude izabran na predlog nadležnog skupštinskog odbora kao nezavisni član i da se na sajtu Ministarstva finansija i privrede objave spisak javnih preduzeća i imena svih kandidata za direktore.

"Za nas ključno pitanje ostaje uticaj dnevne politike na rad javnih preduzeća. Ukinite mogućnosti da neko bude direktor ako pre izbora najmanje godinu dana nije bio van partije", kazao je Andrić.

Andrić je kritikovao rešenje po kojem direktor može da bude partijski funkcioner ako zamrzne tu funkciju i istakao da će predloženim rešenjima direktora birati njegove partijske kolege koje će sedeti u komisiji.

Takav direktor neće štiti javni interes nego interes onih koji su ga postavili, rekao je Andrić i ocenio da će pritisak na direktore novim zakonom biti još veći nego dosad, s obzirom da je predviđeno da ministar ima pravo da pokrene smenu direktora.

"Takve stvari omogućavaju arbitrarnost koja generiše korupciju", rekao je Andrić.

On je kazao da se ne zna tačan broj javnih preduzeća ali da se procenjuje da ih ima oko 700, od kojih su 650 lokalna javna preduzeća, odnosno njihov osnivač je lokalna samouprava i na čije direktore se neće primenjivati uslovi za konkurisanje nego Zakon o radu.

Ministar se složio sa predlogom LDP-a da skupštinski odbor predlaže nezavisnog kandidata za člana komisije.

Ovlašćeni predstavnik Demokratske stranke za Predlog zakona o javnim preduzećima Janko Veselinović izjavio je da taj zakon zaokružuje proces partizacije i otvara mogućnost da se na "mala vrata" ta preduzeća privatizuju.

Veselinović je ukazao da predloženi zakon ne pravi uštede, jer je umesto upravnih odbora predvideo uvođenje Izvršnog odbora direktora, pa čak i mogućnost da sedam izvršnih direktora mogu biti primljeni na neodređeno vreme.

Objašnjavajući, kako je rekao, opasnost privatizacije javnih preduzeća, poslanik DS je naveo da javna preduzeća po tom zakonu, kada imaju svoju imovinu i odgovaraju celom svojom imovinom, a najčešće imaju veća dugovanja od vrednosti imovine.

"Tako sada svi poverioci mogu odmah da krenu u naplatu dugovanja i tako postanu vlasnici javnih preduzeća", zaključio je Veselinović.

 • NOVI ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA BIĆE ŠOK TERAPIJA KOJA TREBA DA OMOGUĆI FINANSIJSKU DISCIPLINU.

Dinkić je kazao da taj zakon privrednici dugo traže, navodeći da su veliki budžetski deficit i dugovi nastali zbog nepostojanja finansijske discipline.

Prema njegovim rečima, od 31. marta država će morati sve obaveze da plaća u roku od 45 dana, a za privredu taj rok će biti 60 dana.

Dinkić je naveo da je sada prosečan rok naplate u Srbiji 134 dana, u regionu oko 64 dana.

 • Ministar je naveo da su predviđeni i izuzeci kada rok može da bude duži i to ako se neka roba prodaje na rate rok je do 90 dana, dok registrovana poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredne zadruge mogu da ugovore duže rokove.
 • Dinkić je kazao da će tim zakonom, čija primena će početi 31. marta 2013. godine, biti uvedene zatezne kamate, prekršajne kazne i kontrola za odgovorna lica koja ne plaćaju.
 • Prema njegovim rečima, Ministarstvo finansija će imati bazu podataka i opominjati javna preduzeća, lokalne samouprave ili državne organe da izvrše obaveze nakon proteka 30 dana, a ukoliko lokalne samouprave budu kasnile sa plaćanjem postoji i mogućnost obustavljanja transfera iz budžeta.
 •  
 • PREDLOŽENIM ZAKONOM O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA PREDVIĐA SE OTPIS KAMATA I OMOGUĆAVANJE PLAĆANJE DUGA ZA POREZ NA RATE ZA ONE KOJI POČNU REDOVNO DA PLAĆAJU OBAVEZE.
 

"Dugovanja po osnovu neplaćenih poreza u Srbiji su ogromna i deo dugova za zatezne kamate je nenaplativ. Želimo da damo šansu svima ako redovno plaćaju poreske obaveze, da im se otpišu kamate", kazao je on.

 • Uslov je da preduzeće, kazao je Dinkić, uplati redovne tekuće obaveza za novembar i decembar 2012. godine najkasnije do 31. januara 2013. i da nastavi svakog meseca da plaća poreze.
 • Kako je naveo, velikim preduzećima čitava kamata će biti otpisana posle godinu dana redovnog plaćanje obaveza, a preduzetnicima nakon dve godine.
 • Posle toga glavnicu dugovanja moći će da isplate u 24 mesečne rate, dodao je Dinkić.
 • On je kazao i da postoji mogućnost da ukoliko neko uplati celu glavnicu duga zatezna kamata odmah bude otpisana.

 

 • PORESKA AMNESTIJA ĆE SE PRIMENJIVATI I NA GRAĐANE

Dinkić je naglasio da ukoliko dužnik jedan mesec ne plati redovne obaveze preduzeće će automatski preći u sistem prinudne naplate čitavog duga.

Predloženim zakonom predviđeno je otpisivanja kamata za republičke poreze, ali postoji mogućnost i otpisa kamata na lokalne poreza, ako takvu odluku donesu lokalne samouprave.

Prema podacima poreske uprave, kazao je Dinkić, dugovanja na republičkom nivou za poreze na kraju oktobra iznosila su oko 968 milijardi dinara, od čega su 628 milijardi dinara kamate.

On je rekao da je deo dugovanja od firmi u stečaju i blokiranih preduzeća, ali da je dug aktivnih kompanija na kraju oktobra bio 483 milijardi dinara od čega je 180 milijardi dinara glavnica.

Dinkić je kazao i da primenom očekuje značajno povećanje poreskih prihoda nakon primene uslovne poreske amnestije.

Ministar finansija i privrede je dodao i da će se kroz poresku amnestiju i ograničavanje rokova poboljšati likvidnost u privredi Srbije.

 

 • IZMENOM ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU DODATNO SE LIBERALIZUJE DEVIZNO POSLOVANJE TAKO ŠTO SE PREDVIĐA DA SE PLAĆANJE SA INOSTRANSTVOM OBAVLJA NE SAMO PREKO BANAKA, NEGO I PUTEM INTERNETA SISTEMOM PEJ PAL.

On je naveo da će izmene tog zakona modernizovati sistem plaćanja prema inostranstvu, dodatno smanjiti troškove poslovanja i ukinuti preveliku birokratiju u deviznom poslovanju, odnosno osloboditi privrednike velikih troškova popunjavanja obrazaca.

 

 • IZMENAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDVIĐENO JE DA SE PROCES RESTRUKTURIRANJA DRŽAVNIH PREDUZEĆA OBAVI NAJKASNIJE DO 30. JUNA 2014.

Dinkić je naveo da u narednih godinu i po dana treba da se završi restrukturiranje preduzeća, kako bi se videlo koja preduzeća mogu da nastave da rade kao državna, koja mogu da nađu strateškog partnera i da se privatizuju, a koja ne mogu da budu samostalna na tržištu i idu u stečaj.

"To su jedina preduzeća isključena iz pravnog sistema, ne plaćaju stare dugove, na njih ne može da se primeni izvršni postupak", kazao je Dinkić.

On je rekao da su gubici tih preduzeća oko 750 miliona evra na godišnjem nivou, da ta preduzeća ne plaćaju struju i komunalije i istakao da je to neodrživ lanac koji mora da se prekine.

 

 • IZMENAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ PREDVIĐENO DA ZA GARANCIJE FONDA GARANTUJE REPUBLIKA I UVODI SE SELEKTIVAN PRISTUP, ŠTO ZNAČI DA VLADA MORA SVAKU POJEDINAČNU GARANCIJU DA ODOBRI.
 • IZMENAMA ZAKONA O OSIGURANJU PREDVIĐENO JE ODLAGANJE RAZDVAJANJA ŽIVOTNOG OD NEŽIVOTNOG OSIGURANJA ZA GODINU DANA.

 

Dinkić je naveo da je vlada prinuđena da produži taj rok do kraja 2013. i da će u međuvremenu biti donet još jedan novi zakon o tome da li se će se ta osiguranja razdvojiti, a koji pripremaju Ministarstvo finansija i privrede i Narodne banke Srbije.

 • IZMENAMA ZAKONA O ZATEZNOJ KAMATI UKIDA SE KONFORMNI METOD OBRAČUNA KAMATE KOJA ĆE SE OBRAČUNAVATI PROSTIM RAČUNOM OD STO.

Dinkić je naveo da će zatezna kamata biti u visini referentne kamate na godišnjem nivou uvećane za osam procentnih poena.

Izvor: Tanjug,RTV