Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Apelacioni sud u Novom Sadu: OVLAŠĆENJE SUDA DA MENJA PRAVNU KVALIFIKACIJU RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU - Zakon o radu: član 179 tač. 2) i 3)
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: PONIŠTENJE PRIVIDNOG UGOVORA I SAGLASNOST STRANAKA U POGLEDU NJEGOVOG DEJSTVA - Zakon o obligacionim odnosima: član 66
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: PRETPOSTAVKA ZAKONITOSTI REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA - Zakon o radu: član 158 stav 1, član 179 tačka 9) i član 191
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: STICANJE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI ODRŽAJEM PO OSNOVU NEOVERENOG PREDUGOVORA KOJI JE U CELOSTI IZVRŠEN - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 28 i 72
  • Apelacioni sud u Novom Sadu: UTVRĐIVANJE BROJA ČASOVA NASTAVNIKA U CELIM BROJEVIMA I DECIMALAMA U REŠENJU O PEDAGOŠKOJ NORMI - Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi: čl. 1 i 6
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
  • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
Izvor: Paragraf Lex