Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-8505/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 113/2012)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 2000 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2012)
 • ODLUKA O IZDAVANJU I OSNOVNIM OBELEŽJIMA NOVČANICE OD 500 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2012)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 109/2009, 5/2010, 29/2010, 43/2010, 46/2010, 50/2010, 51/2010, 64/2010, 67/2010, 73/2010, 74/2010, 75/2010, 79/2010, 84/2010, 87/2010, 89/2010, 97/2010, 100/2010, 1/2011, 4/2011, 12/2011, 32/2011, 33/2011, 34/2011, 39/2011, 44/2011, 63/2011, 80/2011, 89/2011, 93/2011, 98/2011, 2/2012, 13/2012, 18/2012, 55/2012, 93/2012, 98/2012, 100/2012, 107/2012 i 113/2012)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ NOVČANICA OD 500 I 2000 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2012)
 • PRAVILNIK O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010 i 113/2012)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE PREBIVALIŠTA NA ADRESI USTANOVE, ODNOSNO CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ("Sl. glasnik RS", br. 113/2012)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI JAVNIH REGISTARA, POTVRDA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, KAO I O VRSTAMA PODATAKA, NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA PRONALAZAKA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2012)
 • UREDBA O POSTUPKU ZA PRAVNU ZAŠTITU PRONALAZAKA ("Sl. list SCG", br. 62/2004)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 i 113/2012)
 • UREDBA O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU REFERENDUMA RADI DONOŠENJA ODLUKE O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA MESNU ZAJEDNICU KONJEVIĆI ("Sl. list grada Čačka", br. 20/2012)
 • ODLUKA O RASPISIVANJU REFERENDUMA RADI DONOŠENJA ODLUKE O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA MESNU ZAJEDNICU TRBUŠANI ("Sl. list grada Čačka", br. 20/2012)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 20/2012)
 • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ("Sl. list grada Čačka", br. 20/2012)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA ČAČKA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2012 i 20/2012)
Izvor: Paragraf Lex